Kanunlar

3194 sayılı İMAR KANUNU

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

KAMULAŞTIRMA KANUNU

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

İMAR DURUMU BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

İMAR BARIŞI

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

İSKAN KANUNU

BELEDİYE KANUNU