Su Yapıları ve Altyapı İnşaat Danışmanlığı

Büyükşehir ve Belde Belediyeleri, tatil köyleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Sosyal Konut Kooperatifleri’ne içme suyu temini, su iletimi, depolanması ve dağıtımı, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin projelendirilmesi, atık su arıtma tesisi ve deşarj projelerinin hazırlanmasında hizmet vermekteyiz. Yine bu kapsamda projelendirilmesi gereken pompaj istasyonları, prizmatik-silindirik depolar, arıtma havuzları, fosseptik, keson terfi merkezleri gibi gömülü özel mühendislik yapılarının mimari ve statik projelerinin yapımı, paplanş dizayn ve hesaplamaları, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması gibi konular da faaliyet kapsamımız içerisindedir. Bu işler için gerekli olan diğer uzmanlık konularında anlaşmalı olduğumuz büro ve kişilerle işbirliği halinde müşterek çalışmaktayız. Aynı zamanda, tüm bu aşamalarda uzman kadromuz işlerin takibini sağlar, sizlere periyodik raporlama ve bilgilendirmede bulunur.