Proje Yönetimi

Proje süresince; işin zamanında, bütçesinde ve istenilen kalite seviyesinde tamamlanabilmesi için gereken prosedürlerin oluşturulması ve bu prosedürlerin işletilmesi için hizmet vermekteyiz. 

Bir inşaat projesini hedeflerine ulaştırmak için yönetmekte olduğumuz başlıklar;

-Tasarım Yönetimi (Tasarım denetlenmesi ve uyum içerisinde ilerletilmesi)

-Tedarik Yönetimi (Teklif dökümanlarının oluşturulması, ihalelerin yapılması, sözleşme imzalanması)

-Maliyet Yönetimi ( Proje bütçesinin oluşturulması, periyodik olarak raporlanması, metraj, hakediş ve kesin hesap çalışmaları)

-Süre Yönetimi (Proje hedeflerine uygun bir şekilde iş programı hazırlanması, periyodik olarak izlenip güncellenmesi)

-Kalite Kontrol

-Periyodik raporlama ve bilgilendirme

-Sözleşme yükümlülüklerinin takibi

-Risk Yönetimi (süresel, parasal riskler ve hak talepleri)

-Saha denetlenmesi

-Döküman Yönetimi

-Kabul çalışmaları

-Anlaşmazlık dönemi çalışmaları