İhale Danışmanlığı

İhale süresince; ihale öncesi dökümanların incelenmesi, sözleşme madde ve prosedürlerinin yorumlanması, risklerin belirlenmesi, sözleşme müzakereleri gibi tüm aşamalarda destek verip, iş takibi sağlarız. Bu süreç, İhale dosyası hazırlanması (ihale şartnamesi, idari şartname, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı), keşif ve metraj çalışmaları, fiyat ve analizleri, ihale dökümanlarının hazırlanması şeklinde ilerlemektedir. Müteahhit firmalara, ihale sürecinde dokümanların incelenmesi, idare ile ilişkiler, yer görme, teklif fiyatı ve dosya hazırlığı hizmetleri vermekteyiz. Yapılan çalışmalar piyasa araştırmaları, detaylı maliyet analizleri ve dolaylı giderleri de kapsar şekilde anahtar teslimi olarak sunulmaktadır. Resmi daire ve müşavir firmalara da ihale şartnamesi, idari ve teknik şartnameler, sözleşme tasarısı, keşif metraj çalışmaları, tahmini bedel tespiti ve bunun gibi gerekli tüm hizmetleri vermekteyiz.