Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş

Kat İrtifakı Tapusu size düşen arsa miktarını gösterir. Bu bir meskenin tapusu değildir. Zaten bu tapunun üzerinde Tapu Mülk Cinsi (Nitelik) nde ‘arsa’ yazar. Bu da demek oluyor ki sadece Kat İrtifakı Tapunuz varsa hangi meskenin kime ait olduğu belli değildir. Bunun belli olması için Kat Mülkiyeti Tapusuna çevrilmesi gerekmektedir. Kat mülkiyetine geçmemeniz durumunda muhtelif riskler bulunmaktadır.

Kat mülkiyeti, yapı içerisinde yer alan tüm bağımsız bölümlerin üzerindeki mülkiyet hakkıdır. Kat Mülkiyeti Tapusu çıkarılabilmesi için iskan belgesi olmak zorundadır.

Kat İrtifakı Tapusu ya da Arsa Hissesi sahibi olan kişiler çok düşük vergi ödedikleri için Kat Mülkiyeti Tapusuna geçmeyi ertelemektedir. Ancak Kat İrtifakı Tapusu ve Arsa Hissesi, gayrimenkul sahiplerinin haklarını yeterince koruyamaz. Bu nedenle Kat Mülkiyeti Tapusu alınması gerekmektedir. 28 Kasım 2007 tarih, 26714 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 5711 sayılı kanun gereğince Kat Mülkiyeti Tapusu zorunlu kılındı. Kat mülkiyetine geçme yükümlülüğünü sağlamayan gayrimenkul sahipleri, kanun nedeniyle çeşitli yaptırım ve para cezalarıyla karşılaşabilirler.

Hak kaybına uğramamanız ve Kat Mülkiyeti Tapusu sahibi olmanız için uzman ekibimiz ile sizlere hizmet vermekteyiz. Kat Mülkiyetli tapunuz size teslim edilene kadar tüm işlemlerinizi biz yürütmekteyiz.